Onderzoek

Onderzoek

MEer weten over onze manier van werken?

Verloop van onze onderzoekstrajecten

Binnen ons centrum kan je terecht voor diverse onderzoeken. Ook deze trajecten verlopen volledig in de visie van onze praktijk. Daarom start elk onderzoekstraject met een intake gesprek. Hierop kan uitzonderlijk van worden afgeweken wanneer u wordt doorverwezen door een interne collega of wanneer onderzoek enkel nodig is in het kader van terugbetaling logopedie. Dit bespreken we samen in een telefonisch contact.

Met onderstaande vragen helpen we je graag verder:

  • Intelligentie en leermoeilijkheden
  • Aandachts- en concentratiemoeilijkheden
  • Sociale en communicatie moeilijkheden
  • Emotionele moeilijkheden
  • Spraak- en taalmoeilijkheden

Tijdens het intake gesprek bespreken we breed jullie bezorgdheden en vragen. Samen kijken we naar de mogelijkheden. Dit kan een onderzoekstraject zijn. Als team geloven wij ook sterk in andere opties. Denk aan een begeleidingstraject voor jullie of je kind, een meerdaagse training of een doorverwijzing naar externe collega’s. Er wordt steeds samen gekeken naar wat het beste is voor jou, je kind en het hele gezin.

"Onderzoek is voor ons zoals een puzzel. We voeren de nodige onderzoek uit om samen met jou de puzzel volledig te kunnen leggen."


Elk traject verloopt multidisciplinair. Dat wil zeggen dat je minstens twee collega’s zal zien. De resultaten worden besproken met het volledige diagnostische team. En uiteraard met een collega uit het therapeutische team mocht dit zinvol zijn. Ook zijn onze onderzoeken steeds ‘multi informant- multi method’. Dit betekent dat we op verschillende manieren informatie verzamelen. Dit kan via gesprekken, vragenlijsten, tests, observaties,…  . Onze adviezen zijn dus nooit op één test gebaseerd. Na een onderzoekstraject nemen we ruim de tijd om alle resultaten te bespreken. We kijken naar wat er na het onderzoek zinvol kan zijn. Want meestal is een eindgesprek bij ons, de start van een nieuwe zoektocht. En ook daarin helpen we je graag verder. We verwijzen door naar collega’s uit ons centrum, gaan met de school van je kind in dialoog, voeren gesprekken met familie of vrienden om ook hen de bevonden resultaten mee te delen, … . Uiteraard steeds na overleg met jou.

Wanneer er een vermoeden is van een achterliggende problematiek, bijvoorbeeld autisme of ADHD, dan werken wij fijn samen met enkele (kinder)psychiaters uit de buurt. Wij bespreken onze resultaten met hen, zodat jouw opvolging vlot kan verlopen.

Onze werkwijze helpt ons om de beste ondersteuning te kunnen bieden voor jou/je kind en het hele gezin. Daarnaast schrijven we verslagen waar zowel jij, de school, een CLB als de psychiater écht iets mee zijn.

Heb je graag meer informatie over hoe een traject er mogelijks uit kan zien? Neem zeker contact met ons op. We luisteren graag.

Liefs,

          Anke - Margot- Fabio - Jany