Welkom op onze vacature pagina. 

Onze praktijk is steeds op zoek naar warme professionals. Hieronder vind je de huidige vacatures terug.

Voel jij het kriebelen? 

Kom gerust eens babbelen.

Stuur je CV en motivatiebrief op naar:

hallo@mcdestroom


De Stroom zag het licht
in 2020...

Als therapeut kan je ergens een ruimte huren en naast de andere collega’s werken. Elke therapeut op zijn eilandje. En dat deden wij ook in het begin. Toen wij elkaar leerden kennen, waren wij buren. We werkten samen, maar toch ook heel apart.

En dat wilden wij anders doen. We voelden dat een gezamenlijke visie en onderling overleg een enorme meerwaarde zouden kunnen zijn.

We merkten dat we heel anders waren, maar toch ook hetzelfde. We keken vaak vanuit een ander hoek, maar kwamen toch bij dezelfde basiswaarden en inzichten uit. We hadden zoveel gemeen en toch gaven we aan alles onze eigen invulling.

Er werd een zaadje gepland daar tussen de sessies door.

Een zaadje dat nu tot volle ontwikkeling is gekomen.