Wij zijn een divers team

van gepassioneerde professionals die geloven in zowel het hoofd als hart.

Wij geloven in de kracht van 'samen'...

We zijn een groep mensen met verschillende achtergronden en expertises, maar waar ieder gelooft in de kracht van samenwerken. We kijken namelijk holistisch naar de dingen, maar beseffen maar al te goed dat de sleutel niet ligt bij slechts bij één persoon.
Samen weet je meer dan alleen.

Continue groei staat bij ons voorop. Daarom delen we kennis en leren we van elkaar door observatie. We blijven openstaan voor nieuwe ideeën door elkaar steeds te helpen kijken vanuit een kritische blik.

Elke zes weken komen we samen voor intervisie en gezellige babbels. Zo garanderen we de beste begeleidingen voor jou!

De Stroom zag het licht
in 2020...

Als therapeut kan je ergens een ruimte huren en naast de andere collega’s werken. Elke therapeut op zijn eilandje. En dat deden wij ook in het begin. Toen wij elkaar leerden kennen, waren wij buren. We werkten samen, maar toch ook heel apart.

En dat wilden wij anders doen. We voelden dat een gezamenlijke visie en onderling overleg een enorme meerwaarde zouden kunnen zijn.

We merkten dat we heel anders waren, maar toch ook hetzelfde. We keken vaak vanuit een ander hoek, maar kwamen toch bij dezelfde basiswaarden en inzichten uit. We hadden zoveel gemeen en toch gaven we aan alles onze eigen invulling.

Er werd een zaadje gepland daar tussen de sessies door.

Een zaadje dat nu tot volle ontwikkeling is gekomen.